۱۳۸۹ شهریور ۳۱, چهارشنبه

سیستم ناکارا عامل بروز تخلفات انتخاباتی

همگان واقفند که در جریان روز انتخابات در ولایت بامیان تخلفات و تقلبات گسترده ای به وقوع پیوسته است اما در مقابل شکایات کمتری در این خصوص به ثبت رسیده است .اما اینکه با وجود تقلبات و تخلفات وسیع شکایات زیادی صورت نگرفته است دلایل زیادی میتواند داشته باشد :
1- وجود توطئه بزرگ و سنگین نظام قوم محور افغانستان در راستای حذف هزاره هااز قدرت و سیاست که باعث میشود تا شکایات به درستی بررسی نشده و در نتیجه کسی اقدام به شکایت نکند.
2- ترکیب نا متعادل اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی در بامیان که زمینه اعتماد به آنان را سلب کرده و این ذهنیت را بوجود آورده است که این کمیسیون بی طرف نیست و جانبدارانه عمل می کند.
3- ترس و هراس از زورمداران و قدرتمندان که باعث شده است تا عده ای بمنظور جلوگیری از عواقب ناگوار شکایت شان در آینده اقدام به درج شکایت نکنند.
4- عدم پاسخگو بودن اعضای کمیسیون سمع شکایات بامیان که موجب بی علاقه شدن مردم در ثبت شکایات شده است. این کمیسیون قبلا در جریان کمپاین های انتخاباتی اقدام به بررسی درست شکایات نکرده است (من خودم رسماً شکایتی را ثبت کرده ام اما تا هنوز سرنوشت آن معلوم نیست) و در تمام مدت زمان کمپاین انتخاباتی و حتی در روز انتخابات شماره های تماسی که اعلام شده بود کاملاً خاموش بوده است.
البته موضوع دیگری که قابل یاد آوریست پاسخگو نبودن سیستم بررسی شکایات است،زیرا تمام کار کمیسیون سمع شکایات به رسیدگی به شکایات رسیده آنهم با اسناد و مدارک خلاصه میشود، در حالیکه تخلفات و تقلبات وسیعی صورت گرفته است که امکان تهیه اسناد، مدارک و شواهد از آنان نامممکن بوده است و این نشان میدهد که باید یک سیستم نظارتی قوی و موثر وجود داشته باشد تا از بروز تقلبات و تخلفات جلوگیری صورت گیرد نه اینکه فقط شکایات ثبت شده روی کاغذ به بررسی گرفته شود.

ادامه توطئه بزرگ حذف هزاره ها اما این بار در انتخابات

در ادامه توطئه بزرگ و خطرآفرین نظام مستبد قوم محور افغانستان، این بار با استفاده از فرصت پیش آمده در انتخابات پارلمانی کشور، قوم حاکم روش دیگری را در راستای حذف هزاره های از صحنه سیاست و محروم سازی این قوم از مشارکت سیاسی شان بکار بستند.
نظام پشتونیزم مسلط بر کشور که در گذشته ها با استفاده از مهره های شان در پارلمان با عدم رای مثبت به کاندید وزرای هزاره جلو ورود هزاره ها به کابینه را گرفته بودند این بار یک گام فرا تر گذاشتند و در طی یک اقدام کاملاً بیشرمانه و غیر انسانی هزاره ها را از حقوق اساسی شان در انتخابات محروم ساختند.
در اوایل کار از موضوع کاهش محلات رای دهی به وضوح پیدا بود که دسیسه ای در راه است اما در ادامه کار که اوراق رای دهی در جریان روز برگزاری انتخابات در تمام مناطق هزاره جات به
شدت با کمبود مواجه شد عمق توطئه دشمنان تاریخی این ملت را به نمایش گذاشت
این اقدام از آن جهت می تواند برای هزاره ها خطر آفرین باشد که کاهش محلات رای دهی و کمبود شدید اوراق رای دهی باعث میشود تا در تمام مناطق هزاره نشین میزان اشتراک مردم در انتخابات به شدت کاهش یابد و نتیجتاً نمایندگان کمتری از این مردم به پارلمان راه یابند و پس از آن نظام قوم محور افغانستان بتواند با استفاده از حضور کمرنگ هزاره ها در پارلمان آینده دسیسه های شوم خویش را راحت به انجام برساند.
از طرف دیگر عده ای که از آدرس این قوم به کرسی قدرت تکیه زده و از خوان نعمت حکومت بهره می برند نیز با فراموش کردن گذشته های شان بی شرمانه سکوت اختیار کرده اند تا مبادا دروازه روزی شان بسته گردد.
بناءً بر ملت هوشیار و بیدار ماست که که با درک درست وضعیت موجود در پی راهکار های اساسی و موثر بمنظور جلوگیری از ادامه روند حذف هزاره ها از قدرت و سیاست باشند تا تاریخ آکنده از محرومیت و محکومیت های این قوم تکرار نگردد.

۱۳۸۹ شهریور ۳۰, سه‌شنبه

زورگویی، تهدید و خشونت عامل برندگی در انتخابات پارلمانی در بامیان

مشاهدات و بررسی های انجام شده در مدت زمان کمپاین های انتخاباتی و نیز در روز انتخابات نشان میدهد که زورگویی، تهدید، و ارعاب رای دهندگان در ولایت بامیان به شکل وسیع و گسترده ای وجود داشته است.
موارد ذیل از آن جمله است:
1- در تعدادی از مناطق ریش سفیدان ، متنفذین و بزرگان به شدت تهدید شده بودند تا در روز انتخابات اگر رای دیگری به جز از کاندید مورد نظر از صندوق بیرون آمد آن مردم مورد مواخذه و تنبیه قرار خواهند گرفت.
2- عده ای حتی با تفنگچه تهدید شده بودند تا فقط به یک کاندید مشخص رای دهند.
3- عده ای از مردم در روز انتخابات با زور و اجبار از خانه ها، از بالای زمین های زراعتی و غیره وادار شده بودند تا سوار موتر ها گردیده و به یک کاندید مشخص رای دهند.
موارد بسیار دیگری نیز وجود دارد که گواه زنده ای بر این ادعا هستند.

فیفا بی طرف نیست

نهاد نظارتی فیفا که در انتخابات پارلمانی کشور در ولایت بامیان افراد زیادی را بمنظور نظارت از انتخابات استخدام کرده بود،عده ای از افرادی را بکار گماشته است که به هیچوجه بی طرف نبوده و آشکارا از یک کاندید مشخص حمایت میکرده اند.
این موضوع نشان دهنده این میتواند باشد که یا این نهاد عمداً دست به چنین کاری زده است تا به نفع یک کاندید مشخص کار نماید و یا اینکه در استخدام افراد دقت و احتیاط را بخرچ نداده است .
بهرصورت چنین اقدامی از طرف نهاد معتبری چون فیفا به هیچ صورت پذیرفته نیست و باید مورد بررسی قرار گیرد.

رخداد های انتخاباتی

در روز انتخابات پارلمانی در ولایت بامیان اتفاقاتی رخداده است که تعدادی از آنان به شرح ذیل است:
1- موتر های که رای دهندگان را انتقال میدادند در حالیکه عکس های کاندیدان از جمله عبدالرحمن شهیدانی و زرکی کاظمی را نصب کرده بودند تا ده متری سایت ها نیز میرسیدند و جالب اینکه مورد اعتراض هیچکسی نیز قرار نمی گرفتند.
2- در سایت لیسه نسوان مرکز بامیان وقتی من به عنوان ناظر یکی از کاندیدان نسبت به نزدیک شدن موتر هایی که در آن چندین عکس از کاندیدان یاد شده نصب شده بود به ده متری مرکز رای گیری اعتراض کردم برخورد نسبتا جدی ای با یکی از مسئولین پولیس امنیتی پیدا کردم تا اینکه با وساطت یکی از دوستان جدال خاتمه یافت اما وقتی با شخص قوماندان امنیه تماس گرفتم با اعتنایی به مسئله تیلفون را قطع کرد و بمن پاسخ قناعت کننده نداد.
3- من خودم با چشم خود دیدم که تعدادی از طرفداران یک کاندید مشخص در بیش تر از دو مرکز رای دهی رای دادند.
4- در سایت لیسه نسوان شیرین هزاره در دره فولادی مرکز بامیان نیروهای امنیتی بدون کدام دلیل موجه مانع ورود ناظرین یکی از کاندیدان شده است.
5- در سایت لیسه نسوان مرکز بامیان درگیری میان زنان رخداده است که احتمالاً عمدی بوده است تا فضا متشنج شده و عده ای از آن بمنظور تقلب استفاده کنند.
6- در سایت توپچی نیز عده ای بطور آشکار به نفع یکی از کاندیدان کمپاین میکرده است.
7- در لیسه ذکور مرکز بامیان همانند تمام سایت های دیگر ماشین سوراخ کن قابل استفاده نبوده و هرمحل به روش خودش به سوراخ کارت های رای دهی اقدام میکردند که این عمل باعث مساعد شدن زمینه رای دهی چندین باره را مساعد ساخته بود. وقتی این موضوع با مسئولین کمیسیون انتخابات در میان گذاشته شد یکی از آنان با اظهار عجز و بیچارگی ابراز داشت که مواد و لوازم بی کیفیت و بدل از مرکز برای آنان فرستاده شده است و هیچ کاری از دست آنان بر نمی آید.
8- حزب انسجام ملی افغانستان که در استخدام اعضای خویش در ادارات دولتی دست نهایت بالایی دارد و ازین بابت به حزب مامور زی نیز شهرت یافته است با نفوذ در کمیسیون انتخابات نیز افراد زیادی را در سایت ها استخدام کرده بودند تا بتوانند از ان طریق برای کاندید مورد نظر شان رای جمع آوری کنند. اما اینکه در این راستا تا چه حد موفق عمل کرده اند نتایج انتخابات نشان خواهد داد.

۱۳۸۹ شهریور ۱۶, سه‌شنبه

مستوفی بامیان : من بالاتر از قانون هستممن یک کارمند ساده دولت هستم و با معاش حدود 9000 افغانی در ماه روزگار سپری می کنم اما باید برای بدست آوردن این مبلغ از هفت خوان رستم بگذرم تا آن شش بار بوسیده و در جیب بگذاریم.
یکی ازین هفت خوان را که روز دوشنبه همین هفته اتفاق افتاده است برایتان بازگو می کنم:
برای اجرای اضافه کاری خود و چند تن از همکارانم به اداره مستوفیت رفته بودم و بعد از چند بار صحبت با سکرتر جناب مستوفیت بالاخره در صف طولانی مراجعین نوبت بمن رسید، حضور جناب ایشان که شرفیاب شدم ایشان با کمال بی اعتنایی و به دلیلی که من تاهنوزم نمی فهمم بمن گفت من اضافه کاری هر اداره ای را که اجرا کنم از شما را اجرا نمی کنم، من که حکم وزیر را که در آن سهمیه اضافه کاری اداره ما منظور شده بود در دست داشتم برایش نشان دادم و گفتم آیا برویت این حکم هم اضافه کاری من قابل اجرا نیست؟ وی در جواب گفت نه من حکم وزیر شما را قبول ندارم، من خودم قانون میسازم ، بالاتر از قانونم و آنگونه که بخواهم عمل می کنم. من با دیدن این وضعیت دیگر چیزی برای گفتن نداشتم و ناچار دفتر ایشان راترک کردم.
حالا شما قضاوت کنید وضعیت اداره و مدیریت در بامیان را.

شایعات انتخاباتی

در میان مردم شدیداً شایعه است که :
یکی از کاندیدان که در گذشته نیز به خشونت و زورگویی شهرت دارد، این بار نیز با تهدید و ارعاب مردم آنان را وادار می کند تا به وی رای دهند.
شایعه است که :
یکی از کاندیدان در بامیان شدیدا کمر به تقلب بسته است ، بگونه ای که تمام طرفدارانش هم اکنون در حدود ده کارت رای دهی اخذ کرده اند و قرار است در روز انتخابات آنان توسط واسط های نقلیه ای که از قبل آماده شده است به تعداد کارت های رای دهی شان در مراکز رای دهی رای دهند تا وی برنده شود.
شایعه است که:
یکی از کاندیدان با پول هایی که قبلاً از راه نامشروع بدست آورده است هم اکنون برای منابر، مساجد، تکایا و حسینیه های فرش و وسایل و لوازم تهیه میکند تا از آن طریق آرای مردم را بدست آورد.
شایعات بعدی را نیز بعد از گردآوری خواهم نوشت

معیار انتخاب مردم در انتخابات آینده پارلمانی چیست؟

این روز ها شور و هیجان انتخابات و مبارزات انتخاباتی کاندیدان سیما و فضای شهر را دگرگون کرده است و همگان به نحوی به آن می اندیشند ، اما معیار هایی که بر اساس آنان مردم به کاندیدان مورد نظر شان رای میدهند، چه چیز هایی میتواند باشد؟
در پرسش هایی که در این زمینه صورت گرفت ، محمدرضا "شهاب" صاحب نظر در مسایل سیاسی ابراز میدارد که : " در انتخابات پیشرو نیز ما کاندیدان متعددی با افکار و اندیشه های مختلفی داریم که وارد عرصه شده اند تا رای مردم را کسب کنند.
وی در ادامه می افزاید: " در شرایط حاضر اگر نگاهی به انتخابات پارلمانی گذشته داشته باشیم به وضوح در می یابیم که ؛ در آن دوره، معیار هایی چون گرایشات حزبی، عقاید دینی و مذهبی، وابستگی های قومی، منطقوی، منافع مادی و سایر عناصری از این دست، معیارهای مردم برای رای دهی را تشکیل میدادند و در جانب دیگر قضیه ، شعار ها و طرح های انتخاباتی کاندیدان در دور گذشته را بیشتر موضوعاتی تشکیل میداد که جزو وظایف و مکلفیت های یک وکیل مردم و یک عضو شورای ملی نیستند که این مسئله ممکن است بگونه عمدی بوده و یا هم در جهت تحریف افکار عامه ای که در آن شرایط با کارکردها و سیاست های کاری پارلمان آشنا نبودند زیرا کشور افغانستان بعد از گذشت چندین دهه دوباره دارای قوه مقننه میشد و باالاخره همین موضوع منتج به این شد که هم اکنون میزان نارضایتی از کسانی که در دوره گذشته موفق به تکیه زدن بر کرسی وکالت گردیدند، افزایش یابد و آنان به شدت متهم به سوء استفاده از مقام و قدرت و عدم توجه فراگیر و متوازن، گردیده اند."
و اما آنچه این بار شاخص و بارز است این است که این بار شعار های انتخاباتی کاندیدان چرخش و تغییرات زیادی را در خود می بینند، بگونه مثال اگر کاندیدی در دور گذشته با شعار ساختن سرک، کلینیک، برق و غیره وارد عرصه کارزار انتخاباتی شده بود، در این دور با شعار قانونگرایی، تصویب قوانینی که منافع ملی را در بر داشته باشد و یا دفاع از حقوق قانونی مردم و شعار هایی از این دست ، به میدان آمده است و این نکته میتواند بیانگر این باشد که کاندیدان متوجه وظایف و مسئولیت یک وکیل شده اند و دیگر در نظر ندارند تا شعار هایی که عملی ساختن آن غیر ممکن است سر دهند.
بنآءً با در نظرداشت موضوعات فوق، معیارهایی را که این بار مردم با اتکا بر آن به کاندیدان رای خواهند داد اهمیت ویژه ای می یابد."
اظهارات فوق میتواند بیانگر این نکته باشد که شعور و درک سیاسی مردم بالا رفته است و مردم این بار متوجه وضعیت گذشته و حاضر هستند و با دقت بیشتری رای خواهند داد.
عباس آگاه ژورنالیست و آگاه مسایل سیاسی، معیار های اساسی که بر بنیاد آن میشود به یک کاندید رای داد را موضوعی میداند که هنوز بطور یک قانون و اساس پیش بینی نشده است، اما وی کسی را لایق کسب رای میداند که توانایی درک وضعیت کشور (موکلین) و توان بیان نظر خود و موکلین خود را در جلسات داشته باشد.
این در حالیست که عده ای کثیری از مردم که سطح آگاهی پایین و درک کمتری نسبت به موضوعات دارند، قادر به تشخیص کسانی که بتوانند نظرات شان را در جلسات پارلمان بیان بکنند نیستند و این خود باعث میگردد تا معیار های دیگری بکار گرفته شود.
در همین حال نجیب الله اخلاقی آمر امور جوانان ولایت بامیان در مورد معیارهای اساسی رای دهی به یک کاندید میگوید : " اصولا کاندید باید شخصی باشد که مردم باوی آشنایی کامل داشته و گذشته پیوند خورده با مردم را داشته باشد، یعنی در گذشته ها سرنوشت مشترکی با سرنوشت سایر مردم داشته باشد تا قادر به درک مشکلات مردم باشد و مهم ترین اصول یعنی تبحر ، تخصص و تعهد را داشته باشد و در کنار آن صداقت وطن دوستی نیز میتوانند از اساسی ترین معیار ها برای کاندیدان باشند".
اما پاینده محمد پیره مرد دهقانی که حدود 65 سال دارد و از مرکز بامیان است ، نظر دیگری دارد، وی معیار های رای دهی را خیر خواه بودن، پاک بودن و فاسد نبودن میداند، وی می گـــوید : " من این بار به یک زن رای رای خواهم داد، زیرا من یقین دارم که زنان بهتر از مردان میتوانند کار کنند، ما در دور گذشته به مردانی رای دادیم که امروز هیچ چیزی از آن ها ندیدیم ".
نظریات دیگری نیز در همین راستا وجود دارد، که معرف واقعیت های موجود در جامعه میباشد، بگونه از مثال اینکه تعین معیار کاندیدان بستگی به افراد و اشخاص رای دهنده دارد و رای دهندگان بر اساس فهم و بینش خویش کاندیدان مورد نظر خود را انتخاب می کنند، این باور الحاج عزیز الله حمیدی یکی از شخصیت های سیاسی که حدود 5 سال داشته و باشنده مرکز بامیان است، میباشد که در ادامه می افزاید : " به نظر من کاندیدان باید دارای معیار های ذیل باشد : دارای تحصیلات و دانش بالای سیاسی باشد، متعهد به ارمان های والای اسلامی و ملی باشد، تحلیل از اوضاع و احوال کنونی کشور و سیاست های جهانی داشته باشد ، متعهد به وحدت ملی و منافع علیای کشور باشد، صادق ، با تقوی و وفادار به ملت افغانستان باشد و وابستگی سیاسی به کشور های بیگانه نداشته باشد" .
اما نگرانی هایی در مورد اینکه مردم این بار با چه معیار هایی به پای صندوق های رای میروند و پیامد های آن چه خواهد بود، وجود دارد.
این درحالیست که بر اساس قانون انتخابات کشور معیار ها و شرایط تعیین شده برای یک کاندید ولسی جرگه مواردی چون تابعیت افغانستان، عدم محکومیت از طرف محکمه به ارتکاب به جرایم ضد بشری و یا حرمان از حقوق مدنی، و تکمیل سن بیست و پنج سالگی را شامل میشود.
در نتیجه میتوان اظهار داشت که رای دهی بر بنیاد معیار های غیر منطقی و غیر اصولی ، یعنی نادیده گرفتن شرایط مندرج قانون انتخابات و سایر اصول پذیرفته شده همانند تعهد، لیافت ، وفاداری به آرمان های والای مردم، فراموش نکردم مردم بعد از رسیدن به قدرت، و غیره ، میتواند آینده را بسوی یک وضعیت نگران کننده کشانیده و پارلمانی ضعیف، ناکار آمد و ناهماهنگ را در پی خواهد داشت.
و در نتیجه بازهم ما شاهد بیتوجهی مفرط دولت مرکزی نسبت به بامیان و وضعیت موجود در آن خواهیم بود و آنگاه هیچ کاری را از پیش نخواهیم برد، زیرا کسی نیست که از مردم ما حمایت کند .

مصاحبه استاد محقق با شبکه تلویزیونی یک

مصاحبه استاد محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در مورد عدم حمایت ایشان از آقای کرزی را در این پیوند ببینید

دوباره آمدم تا بنویسم

سلام و بازهم سلام
به تمامی خواننده های این صفحه
من گرچند در گذشته های نیز گهگاهی صفحات وب را با کلمات سیاه کرده بودم اما هربار بنابر مشکلاتی از ادامه کاربازماندم، اما دردهای کهنه و زخم های چرکین قلبم مرا واداشت تا بار دیگر بیایم و بار دیگر در موج بامیان بنویسم
در آینده خواهم نوشت در باره هر آنچه که بتوانم