۱۳۹۰ فروردین ۷, یکشنبه

با عرض پوزش از غیبت طولانی

با عرض پوزش و معذرت از تمامی خوانندگان صفحه انترنتی موج بامیان چه آنانیکه با دید مثبت و چه آنانی که با دید منفی نسبت به سطور بی سر و پایی که می نوشتم، نگاه میکردم، از اینکه نتوانستم برای مدت طولانی نوشته هایم را روی این صفحه قرار دهم، البته علت آن را هم شاید خیلی از شما بدانید و آن چیزی نیست جز عدم دسترسی به انترنت، حقی که به عنوان حق دسترسی به اطلاعات و آگاهی ، در قانون کشور نیز تسجیل شده است، اما چه کار میشود کرد؟ باید سوخت و ساخت. ولی تمام تلاشم بر این است که در آینده خیلی نزدیک بازهم بتوانم در خدمت عزیزان و گرامیان باشم و نوشته هایم را در معرض قضاوت خوانندگان قرار دهم. با تشکر