۱۳۸۹ بهمن ۱۶, شنبه

عملکرد مایوس گرانه نمایندگان هزاره در پارلمان

اعلان نتایج دومین انتخابات ولسی جرگه کشور در سال روان، که در آن طبق آمار های نشر شده از راهیابی و پیروزی 52 نفر از نمایندگان مردم هزاره، به ولسی جرگه خبر میرسید، روزنه های امید را بروی این اقلیت قومی همیشه محروم و محکوم افغانستان گشوده بود.
انتظار میرفت با افزایش کمیت نمایندگان هزاره نسبت به دور گذشته پارلمان کشور، احساس مسئولیت پذیری آنان نسبت به سرنوشت مردم هزاره در صحنه های سیاسی کشور، برخلاف گذشته افزایش یافته و موجب اتحاد و پیوستگی آنان بمنظور دستیابی به موفقیت های بیشتر و احقاق حقوق پامال شده این مردم، گردد.
اما آنچه در کشاکش انتخابات هیئت اداری مجلس نمایندگان در روز چهارشنبه گذشت، جوانه های امید مردم هزاره بار دیگر پژمرد و نگاه های ملتمسانه آنان که به تصمیم گیری نمایندگان شان دوخته شده بود، به یاس مبدل گشت.
در دومین انتخابات ریاست مجلس نمایندگان(ولسی جرگه) محترمه هما "سلطانی" نماینده متعلق به قوم هزاره از ولایت غزنی که از دولت اول انتخابات با پیروزی نسبی یعنی با کسب 48 رای به دور دوم راه یافته بود در رقابت با صدیق احمد "عثمانی" نماینده انتخابی مردم ولایت پروان، قرار گرفت.
در دور دوم انتخابات با آنکه امید میرفت ایشان رقابت نسبتاً خوبی را با کاندید دیگر داشته باشد، اما با تأسف نتیجه اعلان شده حاکی از ریخته شدن فقط 30 رای به نفع ایشان بود.
با توجه به اینکه تعداد نمایندگان مردم هزاره در پارلمان به 52 تن میرسد، اما آرای کسب شده توسط خانم هما سلطانی خیلی کمتر ازین تعداد بوده است که حقایق تلخ دیگری را بازگو می کند.
نمایندگان مردم هزاره در پارلمان بار دیگر نتوانستند بر رای دادن به یک کاندید واحد به توافق برسند و چند پارچگی و چند دستگی شان را به اثبات رسانیدند، به ویژه در دور دوم انتخابات که آرای ایشان بازهم تقلیل یافت، این موضوع برجسته تر گردید.
در کل میتوان نتیجه گرفت که وکلای هزاره در این دور پارلمان، همانند گذشته اسیر زنجیر محکم و ناشکستنی گرایش های حزبی، منافع شخصی، معاملات ننگین، وابستگی های سمتی و مزدوری بیگانه ها هستند و با مشاهده وضعیت موجود این قوم در افغانستان، آنان هنوز هم نتوانسته اند نسبت به وضعیت آینده قوم خویش، حساس باشند.
بنابرین دیگر نمیتوان به کمیت نمایندگان هزاره دل خوش کرد و به آن بالید، زیرا آنان قادر به تأمین منافع این مردم در سطح ملی نیستند و توانایی، اندیشه و تفکر ایجاد اتحاد و همبستگی در میانشان را ندارد تا با استفاده از آن آینده روشنی را برای این مردم رقم بزنند، آنان یوغ های سنگین و کمر شکن بیگانگان را در گردن دارند و اسیرند و اجیر.

۲ نظر:

ناشناس گفت...

سلام سلیمان
نمایندگان مردم هزاره در این دور تقنینی کاملاً در اختلاف بسر می برند.
در انتخابات مرحله دوم دور اول که رقابت بین آقایان قانونی و سیاف بود 11 نفر از حلقه استاد محقق و 5 نفر از حلقه صادق مدبر که جمله 16 نفر می شوند به سیاف رای داد.
از 4 نفر نماینده بامیان هم دو نفر شان(اکبری و فکوری)به قانونی و دو نفرشان(شهیدانی و ایلخانی) به سیاف رای دادند.
این است تشتت و پراکندگی نمایندگان ما و شما

ناشناس گفت...

احمدی جان! ما و شما مردم را راهنمایی و تشویق کنیم که یخن نمایندگان بی مسئولیت هزاره را محکم جفت کنند و از آنها بخواهند که حقوق حقه ی شان را از دولت بخواهند. یاد مان نرود اگر ما و شما نمایندگان را مجبور نکنیم و بر حرکات آنها نظارت دقیق نداشته باشیم نمایندگان کسانی نیست که با عقل و شعور خودشان به نفع مردم ما گام بردارند.