۱۳۹۰ مهر ۳, یکشنبه

قتل دو خر توسط رنجر نیروهای امنیتی

صبح امروز وقتی در مسیر خانه به طرف دفتر کار در حرکت بودم در حد فاصل میان چوک شهید مزاری و دفتر یوناما صحنه جالبی توجهم را بخود جلب کرد. صحنه خونینی که در آن دو خر با بارهای شان در کنار سرک خون و خون آلود افتاده بودند و تعدادی از افراد نیز دور آنان جمع گردیده بود، از شاهدان عینی جریان قضیه را پرسیدم، چندتن از آنان که خود شاهد صحنه بوده اند، اظهار داشتند که رنجر نیروهای قوماندانی جلب و جذب با سرعت زیادی که داشته است با این دو خر تصادف کرده و خود فرار کرده است.

جریان نهایت متاثر کننده است، افراد نیروهای امنیتی در حالیکه خود باید با احترام به قوانین و مقررات، نافذ و تطبیق کننده قانون باشند،اما با تاسف که قانون را به آسانی زیر پانموده و آن را لگد مال میکنند. حال اگر نفص قضیه تصادف را آنگونه که از نام آن پیداست پیش آمدنی و طبیعی بدانیم، فرار از صحنه به هیچوجه قابل توجیه نیست و نباید به سادگی از کنار آن گذشته آنهم درصورتیکه توسط نیروهای امنیتی صورت گرفته باشد.

البته این درحالیست که در گذشته نیز واسطه های پولیس و نیروهای امنیتی حوادث مشابه زیادی را خلق کرده اند که حتی منجر به تلفات انسانی نیز شده است اما تا اکنون درسی از آن گرفته نشده و واسط های آنان با سرعت تمام در سطح شهر و مناطق مسکونی حرکت می کنند.

اینکه چه وقت اینگونه حرکات ناشایست و خلاف قانون جلوگیری میگردد و اخلاق انسانی و رعایت و احترام به قانون در میان نیروهای امنیتی حاکم میگردد، خدا میداند.

۱۳۹۰ شهریور ۳۰, چهارشنبه

قتل ربانی کرزی را وادار به تغییر پالیسی برادری با طالبان خواهد کرد؟

برهان الدین ربانی یکی از شخصیت های جهادی افغانستان، دیروز بدست طالبان در منزلش در کابل کشته شد، او پس از پیروزی مجاهدین مدتی را بشکل قانونی و پس از آن الی حمله ناتو و آمریکا به افغانستان، رئیس جمهور خوانده کشور بود.
و اما تاثیرات این ترور بر وضعیت آینده افغانستان چه خواهد بود؟
ربانی بزرگترین شخصیت سیاسی قوم تاجک؛ یکی از اقوام بزرگ ساکن در کشور است که هم اکنون سهم برجسته و بازری را در مشارکت سیاسی، نظامی افغانستان دارد، قومی که تعداد زیادی از بزرگان آن همواره با طالبان مخالف بوده و به پروسه صلح که رهبری آن را ربانی به عهده داشت اعتماد نداشتند.
با کشته شدن ربانی ادعای اکثریت کثیر از مردم افغانستان که پیوستن طالبان به پروسه صلح را یک آرزوی بیهوده و ناشدنی میدانستند یک بار دیگر ثابت شد و این میتواند پس از کشته شدن ربانی به شکل جدی تری دنبال گردد و صفحه جدیدی در سیاست افغانستان بگشاید.
بناءً بعید نیست که سیاست تاجک ها (جمعیت اسلامی) و سایر اقوام افغانستان نسبت به پالیسی ناسالم کرزی و همقطارانش به شدت تغییر کند و پروسه صلح جاری را با چالش های جدی مواجه نموده و یا حتی به قطع آن بینجامد.
اظهارات عطا محمد نور والی بلخ و یکی از شخصیت های بزرگ نظامی، سیاسی فعلی جمعیت اسلامی و تاجک ها، بخوبی موید این گفته هاست.
بهر حال گذشت زمان در آینده نشان خواهد داد که افغانستان به کدام رو حرکت خواهد کرد.

۱۳۹۰ شهریور ۲۴, پنجشنبه

ظهور رسانه های جدید، نوید بخش صفحه جدید در بامیان

رسانه ها به عنوان رکن چهارم اجتماع، نقش غیرقابل انکار و ناثیر گذاری را بازی می کنند که در صورت مدیریت درست و حرکت مطابق به اصول ژورنالیزم، اثرگذاری خاصی را در عرصه سیاست، حکومت داری، انکشاف، آگاهی دهی و آموزش در جامعه داشته باشند.
درین اواخر دو رسانه صوتی،یکی رادیو پیک از طریق دانشگاه بامیان که رادیوی سیار بوده و گاهی در مرکز و گاهی هم در ولسوالی ها نشرات دارد و یکی هم رادیو پیوند با نشرات مداوم و دایمی در مرکز بامیان، به فعالیت آغاز کرده اند.
با توجه به اینکه تا اکنون رسانه ها در بامیان بنابر دلایل مختلف حضور کمرنگ و مقطعی داشته اند، بروز و ظهور این رسانه ها، گشاینده روزنه جدیدی در عرصه کار رسانه ای و ژورنالیزم در بامیان به حساب می آید.
نشرات هرچند کوتاه مدت رادیو پیوند از نظر کیفیت و محتوا توانسته است بازتاب خوبی در جامعه داشته باشد و با نشر گزارشاتی از نواقص و کمکاری های ادارات محلی، درین عرصه پیشگام باشد.
و درین حال امید میرود که نشرات و برنامه های رادیو پیوند نیز با توجه به اظهارات مسئولین و بنیان گذاران این رسانه، گامی دیگری در راستای انعکاس و بازتاب مشکلات و دردهای مردم بامیان بوده و مسئولین حکومتی را به پاسخگویی و شفافیت وادار کند، چیزی که در بامیان کمتر مشاهده شده و تا اکنون عملی نشده است.

۱۳۹۰ شهریور ۱۲, شنبه

پولیس بامیان از تامین امنیت تا مزاحمت به مردم

دلم میسوزد، دلم به حال این مردم بدبخت و همیشه محروم میسوزد، حالم از وضعیت ادارات دولتی و سیستم خدمات عامه بهم میخورد، بارها از وضعیت اسفبار اخلاقی، رفتاری و عملکرد نامناسب پولیس نوشته ام، داد زده ام و فریاد کرده ام، از توهین، تحقیر، غارت و چپاول اموال مردم، توسط پولیس حرف زده ام، و اینک داستانی دیگر از پولیس بامیان را که خود به چشم سر مشاهده کرده ام نقل میکنم.

روز قبل از عید در ورودی قریه زرگران مرکز بامیان با موتور سایکل در حال عبور بودم، موتر رنجر پولیس از مقابلم داشت می آمد، در مسیر سرک موانع سرعت گیر (دست انداز) وجود دارد تا از سرعت وسایط و به خصوص وسایط پولیس که همواره حوادث ناگوار آفریده اند، بکاهند. اتفاقا در دست انداز روبرو شدیم، واسطه رنجر هنگامیکه درحال عبور از کنار من بود به خاطر اینکه با گرد و خاک ناشی از حرکت رنجر مرا اذیت نماید، عمدا با حرکت عجیب و غریبش موجی از گرد و غبار را ایجاد کرد و درحالیکه من در میان گرد و خاک فرورفته بودم، خود با لبخند رضایت بخشی با سرعت عبور کرد.

این تنها حرکتی نیست که در برابر من انجام گرفت، بلکه بارها من و هم شهریانم شاهد اینگونه حرکات غیرانسانی که نشانگر بی اخلاقی، بیسوادی و بی مسئولیتی پرسونل پولیس بامیان است، بوده ام.

و مهم تر اینکه پولیس بامیان با این فرهنگ عقب مانده ای که دارد چگونه میتواند امنیت جانی و مالی شهروندان بامیان را تامین کند؟