۱۳۸۹ آذر ۸, دوشنبه

در چهره کرزی و در طینت عبدالرحمن جابر

  بدنبال اظهارات شرم آور و نفاق افگنانه قبیله سالار کرزی در مورد عدم رعایت و تأمین وحدت ملی در انتخابات ولایت غزنی و تاخیر نهایت سوال برانگیز در اعلان نتایج نهایی انتخابات پارلمانی آن ولایت، گمانه زنی های قبلی تعدادی زیادی از صاحب نظران و کارشناسان و سایرین در مورد حاکمیت نظام قوم سالار و مبتنی بر منافع یک قوم خاص (پشتون های پای لچ) رنگ واقعیت به خود گرفته است و قطعا برهمگان هویدا گشته است که سنگ اندازی در راه راهیابی یازده نفر از وکلای شیعه و هزاره از ولایت غزنی فقط و فقط ریشه در تبعیضات قومی و برتری طلبی کرزی خان پشتون سالار دارد و بس.
  بناءً به صراحت میتوان ادعا کرد که تاریخ در افغانستان همواره تکرار میشود، زیرا شخص فاسد کرزی در سایه نظام نام نهاد دموکراسی که در واقع باید تأمین کننده قطعی وحدت ملی و عدالت اجتماعی جامعه باشد، همانند سلاطین و سرمداران گذشته که تاریخ گواه انکار ناپذیر اعمال آنان در قبال غیر پشتون ها و به ویژه هزاره ها میباشد، دقیقا پا جای پای عبدالرحمن جابر گذاشته و با تکیه بر استراتیژی ها و پالیسی های ظالمانه آنان در نظر دارد اقلیت ها ساکن در کشور را در محرومیت کامل نگهداشته و حتی حقوق قانونی آنها را از آنان بازستانده و آنان را از صحنه های سیاسی و اجتماعی کشور حذف کند.
  پس برماست که درک کنیم نیات شوم و پلید کرزی و همتبارانش را و درک کنیم که ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم، هنوز باید علیه تاریخ و تکرار تاریخ سیاه کشور مبارزه کنیم و با درایت و کیاست به دیگران اجازه ندهیم تا بیشتر ازین خواسته ها و اهداف ناشایسته شان را بر ما تحمیل کنند و باز بیاد آوریم فرموده های بجا و تاریخی رهبر شهید ، سردار فرزانه فقید مان بابه مزاری بزرگ را که از گلوی زخمی خویش همواره فریاد میکرد " من برای مردم خود فقط این را میخواهم که دیگر هزاره بودن شان جرم نباشد".


۱۳۸۹ آذر ۳, چهارشنبه

نتايج نهايي انتخابات پارلماني اعلان شد،‌ اما به جز غرني ، چرا؟؟؟

امروز نتايج نهايي انتخابات پارلماني كشور روي سايت انترنتي كميسيون انتخابات افغانستان قرار گرفت اما ولايت غزني از اين امر مستثني است و اعلان نتايج آن به تعويق افتاده است .
دليل اين اقدام كميسيون انتخابات چه ميتواند باشد؟
- آيا كميسيون انتخابات تحت تاثير سخنان نفاق افگنانه كرزي و همقطاران قوم گراي او قرار گرفته اند و ميخواهند نتيجه را تغيير دهند؟
- آيا صندوق هاي بيشمار آرايي كه بگونه معجزه آسا از زير خاك سر برآورده اند بايد در كنار آراي واقعي مردم غرني بايد شمارش شوند تا افراد ديگري از تبار مشخصي وارد پارلمان شوند؟
- آيا كميسيون انتخابات نيز با زير پا نمودن پسوند مستقل خويش به قوم گرايي و توجه به يك قوم خاص و تعصب و دشمني عليه يك قوم خاص رو آورده است ؟
- آيا همگان دست به دست هم داده اند تا پيروزي هاي شگفت انگيز هزاره ها در انتخابات پارلماني را زير سوال برده و از افزايش آنان در پارلمان آينده جلوگيري كنند؟
- و ابهامات ديگري كه به شدت نگران كننده است.
بناءً بر تمام احزاب سياسي ،‌ روشنفكران،‌ متنفذين،‌ علماء،‌روحانيون،‌دانشجويان،‌ فرهنگيان و تك تك و فرد فرد اين قوم لازم است تا در مقابله عليه توطئه شوم دشمنان تاريخي خويش كه در طول تاريخ همواره حقوق حقه اين ملت را زير پا نموده اند و بازهم بر آن اصرار دارند به پا برخيزند و ديگر اجازه ندهند تا حكومت فاشيست به اهداف شوم خويش دست يابد.
در صورتيكه بازهم هزاره ها از حق مسلم خويش كه را آراي مقدس مردم بدست آمده است محروم گردند،‌آنگاه زندگي كردن در سنگرهاي باميان،‌ مزار،‌دره صوف ،‌شيخعلي و ميدان و ..... بهتر از زندگي كردن زير پرچم اين نظام آكنده از خفقان و ستم ميباشد.

۱۳۸۹ آبان ۳۰, یکشنبه

باميان نا امن بايد شود تا مورد توجه قرار گيرد


ولايت باميان، سرزميني كه در دوران جهاد عليه ارتش سرخ از پيشگامان جهاد در كشور بود و در عصر مقاومت مركز اقتدار هزارستان به حساب ميامد، پس از سقوط طالبان و رويكار آمدن نظام جديد مسمي به دموكراسي،‌ به انزوا كشانيده شده است و گويا در جغرافياي افغانستان منطقه اي بنام باميان وجود ندارد.
نه سال گذشته گواه زنده ي بي مهري ها و تعصبات صورت گرفته نسبت به باميان است،‌ شاهكار بازسازي در باميان 5 كيلومتر سرك قير ريزي شده پينه اي است كه چشمان همگان را پر كرده است و گويا باميان را با آن به پاريس مبدل ساخته اند.
و اما عامل اين همه محروميت و بي توجهي به باميان چه چيزي ميتواند باشد؟
يكي ازين عوامل امن بودن باميان و صلح دوست بودن مردم هميشه محكوم آن بوده است،‌ مسئولين خود معترف به اين امرند كه به مناطق نا امن بيشتر توجه ميشود و باميان چون در امنيت كامل بسر ميبرد از نگاهها و توجهات بدور مانده است.
بناءً‌ ثابت ميگردد تا باميان نا امن نشود كسي نيم نگاهي با چشم چپ هم به آن نمي كند،‌ باميان بايد نا امن شود تا مورد تمركز و توجه مقامات حكومتي و جامعه بين الملل قرار گيرد.
عامل ديگر خاموشي و خود فراموشي مردم باميان است،‌مردم باميان با توجه به اينكه ساليان درازي را در ميان آتش جنگ و بحران بسر كرده اند و مظالم بيشمار و طاقت فرسايي را متحمل شده اند،‌ با ديدن وضعيت موجود آن را قناعت بخش دانسته و سجده شكر بجا مياورند،‌ بي خبر از اينكه ساير ولايات به كجا رسيده اند،‌ سقف بودجه انكشافي سالانه آنان چه مبلغي را احتوا ميدارد و رشد سرانه اقتصادي آنان چه ميزاني را نشان ميدهد.
بناءً‌ مردم باميان بايد بدانند كه انكشاف ،‌ ترفي ، پيشرفت ،‌ بازسازي و .... حق مسلم و انكار ناپذير باميان به عنوان بخشي از پيكره افغانستان است و بايد اين حق را به قول معروف يا به مهر علي و يا بزور علي گرفت.
 و عوامل ديگر....

۱۳۸۹ آبان ۲۹, شنبه

پشتونیزم حاکم بر نظام افغانستان، عامل بنیادین رشد طالبان


قریب به نه سال از سقوط نظام عقب گرا و جهل آمیز طالبان در افغانستان میگذرد، نظامی که در اندک زمان بسیار کوتاه دامن سیاه آن توسط نیروهای نظامی خارجی و داخلی از تمام افغانستان برچیده شده و سپاه تاریک اندیش آن به آنسوی مرزها رانده گردید.
و اما در ادامه با آنکه مبارزه علیه آنان تداوم یافت با گذشت زمان اندک اندک نیروهای طالبان به سازماندهی مجدد پرداخته و به رشد روز افزون و غیر قابل مهار و در عین حال سوال برانگیز دست یافتند.
یک نگاه عمیق تر و موشکافانه تر واضح می سازد که فقط و فقط حاکمیت پشتونیزم و قبیله و قوم گرایی کرزی و عمال افراطی پشتون ها، میتواند دلیل اصلی رشد فزاینده طالبانیزم در افغانستان و پاکستان باشد، زیرا سالیان گذشته به صراحت نشان دهنده این است که نظام فعلی حاکم برافغانستان در مبارزه علیه طالبان و تروریزم هیچگاهی صداقتمندانه عمل نکرده است و همواره متاثر از حس قوم گرایی در مقابل آنان سهلنگاری از خود نشان داده است.
موارد ذیل به خوبی ثابت کننده این ادعا میباشند:
1- سربازان اردوی ملی که خود در عملیات علیه طالبان در مناطق جنوبی و غیره شرکت داشته اند حکایت می کنند که اردوی ملی هیچگاهی بگونه جدی و تاثیر گذار در مقابل طالبان عمل نکرده است و اکثرا دیده شده است که در میادین نبرد فرماندهان اردوی ملی مانع از اعمال فشار بر نیروهای طالبان و ضربه زدن به آنان شده اند.
2- در سطح بالای اردوی ملی، فرماندهان عالی رتبه از اقوام غیر پشتون که در راس قول اردو ها و... قرار داشته و صادقانه در مبارزه علیه تروریزم کوشیده اند و ضرباتی را بر پیکر مخالفین نظام وارد کرده اند، مورد خشم جناب کرزی و جناب وردک وزیر دفاع قرار گرفته و با تبدیلی ایشان به مناطق امن و دور از عرصه نبرد فرصت خدمت صادقانه را از آنان میگیرند تا پشتونیزم را یاری برسانند. چگونگی تبدیلی های مکرر جنرال مراد علی خان را از نظر بگذرانید تا موضوع برای تان روشن گردد.
3- مذاکرات پشت پرده و پنهانی کرزی با جناح های حکمتیار، حقانی و گروپ های طالبان که بدور از چشم مردم صورت میگیرد، خود عدم صداقت حکومت را نشان میدهد، زیرا آنان میخواهند با امتیاز دهی به پشتون های مخالف و ترغیب آنان، جلو جنگ و کشتار در مناطق پشتون نشین را بگیرند و در عوض خشونت را به مناطق غیر پشتون بکشانند.
4- و موارد دیگر...

۱۳۸۹ آبان ۲۴, دوشنبه

حلول عید سغید اضحی مبارک باد

فرا رسیدن ایام خجسته عید سعید اضحی بر تمام مسلمین جهان ، تمام هموطنان عزیز مان در سراسر جهان و به خصوص به خوانندگان این صفحه مبارک باد
امیدوارم ایام آکنده از شادی سرور در پیش داشته باشید و بتوانید ایام عید را با خوشی هر چه تمامتر پشت سر بگذارنید.
و نیز از بارگاه حضرت حق استدعا دارم تا صلح و امنیت سرتاسری را در افغانستان استحکام بخشد تا ملت رنجدیده مان در سایه آن بتواند زندگی آرام و پر از رفاه و آسایش را در پیشرو داشته باشد.

۱۳۸۹ آبان ۲۳, یکشنبه

پوقانه کمیسیون مستقل انتخابات ترکید

دیشب رسانه ها از افشا شدن فایل صوتی سی دقیقه ای در مورد تقلبات انتخاباتی در انتخابات گذشته پارلمانی کشور خبردادند.

این فایل صوتی حاوی مکالمه تیلفونی یک مقام عالی رتبه دولتی با یکی از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات که خود را مسئول عمومی دیتابیس (پایگاه داده ها) معرفی می کند می باشد که طی آن مقام دولتی در مورد حذف نام چند تن از نامزدان پیشتاز ولایت هرات و جاگزین کردن افراد مورد نظر وی به جای آنان صحبت می کند و کارمند کمیسیون نیز از ابراز علاقمندی و تمایل خویش نسبت به اقدام در این مورد خبر میدهد.

و اما افشای این فایل از جهات ذیل میتواند مهم باشد:

1- به دنبال بدنامی انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری، افتضاح و بدنامی دیگری ثبت تاریخ افغانستان ساخت که میتواند نگرانی ها را در مورد بهبود اوضاع و استحکام نظام دموکراسی برانگیزد، زیرا ممکن است عمل افشا شده فقط بخش کوچکی از تقلبات و معاملات صورت گرفته بوده و تقلبات گسترده و وسیع که سرنوشت آرای واقعی مردم را تغییر دهد،انجام یافته باشد.

2- با تبدیلی رئیس کمیسیون و تقرر جناب فضل احمد معنوی در این مقام، روزنه های امید در جهت شفافیت انتخابات گذشته پارلمانی به چشم میخورد که ادعاهای ایشان در جریان و پس از برگزاری انتخابات امیدوارکننده تر بود، اما اینک بار دیگر پوقانه کمیسیون انتخابات افغانستان ترکید و اعتماد مردم نسبت به کارکرد ایشان سلب خواهد شد و یا حداقل به شدت کاهش خواهد یافت.

3- موجودیت ریشه ای و بنیادین فرهنگ معامله گری و خیانت به سرنوشت کشور، به وضوح به اثبات رسید و برای مردم مسلم شد که اعمال تغییرات نمیتواند در هیچ عرصه ای کارساز باشد، زیرا نظام حاضر و سیستم موجود به هیچوجه در راستای محو و کاهش فساد اداری و خیانت و معامله گری موثر و تغییر دهنده نخواهد بود و ضرب المثل معروف "آب از سرچشمه گل آلود است" مصداق می یابد.

۱۳۸۹ آبان ۲۲, شنبه

رنجر پولیس بار دیگر در بامیان حادثه آفرید

پیش از ظهر دیروز یک عراده رنجر ق پولیس قوماندانی امنیه ولایت بامیان، در ساحه پیشروی کابل در بازار بامیان که با سرعت غیر متعارف اقدام به دور زدن از سرک کرده است با یک عراده موتر سایکل تصادف کرده است که منجر به زخمی شدن شدید راکب موترسایکل گردیده است.
شاهدان عینی میگویند فقط و فقط سرعت بیش از حد و بی احتیاطی رنجر نظامی عامل وقوع این حادثه ترافیکی شده است.
جالب تر اینکه پولیس ترافیک با رسیدن به صحنه بدون اینکه بررسی های لازم را انجام دهد موترسایکل را توقیف کرده و واسطه رنجر را رها کرده است در حالیکه تقصیر کلا از رنجر اردو بوده است (اقتضاح دیگری از پولیس بامیان)
گفتنی است پیش از این نیز بارها وسایط نظامی در بامیان حوادث سنگین ترافیکی را عامل شده اند و در حالیکه انتقادات و شکایات زیادی از این ناحیه مطرح بوده است تا اکنون درین قسمت بهبودی حاصل نشده است و چه بسا که در آینده نیز حوادث ناگوار دیگری به وقع بپیوندد.

۱۳۸۹ آبان ۲۰, پنجشنبه

برق بامیان؛ افسانه ای که تاریخ روایت میکند


این روزها اداره برق بامیان از تشکیل آمریت ارتقا یافته و به ریاست تبدیل شده است؛ اما مفهوم و معنی این ارتقا چه جیزی میتواند باشد؟ به جز از تشویق این اداره در راستای کمکاری ایشان و تعمد آنان در محروم نگهداشتن مردم بامیان از انرژی برق.
در حدود 9 سال از استقرار نظام جدید در کشور میگذرد اما تا اکنون اداره برق بامیان به جز نصب چند پایه برق در بازار بامیان کاری انجام نداده است، با آنکه پتانسیل اعمار بندهای برق کوچک و بزرگ در مناطق مختلف این ولایت وجود دارد. بند برق توپچی با تمام تبلیغات و بوق و کرنا افتتاح شد اما تا اکنون اثری از پیشرفت کار آن دیده نمیشود، ناءً این کار عواملی چند میتواند داشته باشد که :
1- وزیر انرژی و آب افغانستان جناب امیر اسمعیل خان با دشمنی دیرینه ای که با هزاره ها دارد هرگز نمی خواهد این مردم از نعمت روشنایی برق و انرژِی مستفید گردند. همانند برق دشت برچی شهر کابل که اظهر من الشمس است.
2- بی کفایت مسئولین حکومت محلی بامیان که هرگز به گونه جدی مسئله برق بامیان را دنبال نکرده اند، این ادعا از آنجا ثابت میگردد آمریت برق هیچگاهی پاسخی در برابر انبوه سوالات مردم بامیان در مورد برق نداشته است.
3- عدم جدیت مردم بامیان در قبال سرنوشت شان که باید در تمامی عرصه ها و به ویژه برق که زیربنای رشد صنایع و فراهم سازی امکانات رفاهی میباشد، گلوی مسئولین را بفشارند و همانند سایر ولایات که دولت را تهدید به نا امنی و خشونت میکنند، حق شان را از دولت بازستانند. زیرا حق گرفتنیست نه خواستنی.
4- عدم توجه جدی احزاب و گروههای سیاسی هزاره ها که در راس حکومت قرار دارند و میتوانند در جهت جلب توجهات به بامیان مفید و موثر عمل نمایند. آنان همگان فقط به حفظ قدرت و ازدیاد سرمایه خویش می اندیشند و بامیان را به جزء در هنگام نیاز به مردم و آرای آنان به فراموشی سپرده اند.

۱۳۸۹ آبان ۱۹, چهارشنبه

معیار مریض عاجل در بامیان؛ بیست دقیقه فاصله تا مرگ

وجدان بیدار و آگاه، احساس مسئولیت در مقابل صحت انسان ها و حس نوع دوستی از صفات بارز و خصیصه های داکتران باید باشد که مرگ و زندگی تعداد زیادی از انسان ها در دست آنان است.

و اما در شفاخانه ولایتی بامیان که ادعا میشود از بهترین امکانات طی و نیروی بشری در سطح ولایت بامیان برخوردار است، وضعیت بگونه ایست که هر انسان بیماری با ورود به آن بیمار تر میگردد و به هیج بیماران از لحاظ روانی در امنیت و آرامش قرار نمیگیرند.

در کنار رفتار نامناسب داکتران و خدمه شفاخانه، نبود فضای آرام بخش و کمبود امکانات طی و پرسونل متخصص، مسئله ای که نهایت مهم و حساس میباشد بازی با جان بیماران توسط داکتران موجود این مرکز صحی می باشد، چندی قبل مریضی را که یک شب تمام را با درد و ناله بسر کرده بود، نزدیک های صبح به شفاخانه مرکز بامیان انتقال دادم و به بخش عاجل معرفی کردم تا تداوی گردد، اما با نهایت تأسف در حالیکه هیچ مریض عاجل دیگری نبود و داکتر محترم موظف در حال صحبت با تیلفون در داخل حیاط شفاخانه براحتی قدم میزد، از پذیرفتن این مریض خود داری کرده و گفت ما در بخش عاجل فقط مریضانی را می پذیریم که فقط 20 دقیقه با مرگ فاصله داشته باشند.

این درحالیست که سکتور صحت همواره در بامیان به عنوان اداره پیشتاز و اداره ای که کارکرد چشمگیر و موثر داشته معرفی شده است.

۱۳۸۹ آبان ۱۸, سه‌شنبه

پولیس بامیان ؛ عامل وقوع یک سوم حوادث سنگین ترافیکی


بر طبق آمار ارائه شده توسط فرماندهی پولیس ولایت بامیان، در طی یک سال گذشته به تعداد 15 حادثه سنگین ترافیکی که تلفات انسانی نیز در پی داشته ، به وقوع پیوسته است که از آن میان عامل وقوع 5 حادثه آن پولیس بوده است. به گفته فرمانده پولیس بامیان عاملان این حوادث به سارنوالی نظامی معرفی گردیده و دوسیه های شان در جریان میباشد.

این در حالیست که در طی چندین سال گذشته به دفعات از تیز رانی وسایط نظامی شکایات و انتقاداتی مطرح بوده است اما تا اکنون هیچ اقدامی در راستای کاهش آن از طرف فرماندهی پولیس بامیان صورت نگرفته است. بناءً سالانه چندین تن در اثر بی توجهی و سرعت بیش از حد وسایط نقلیه مربوط پولیس بامیان جان های شان را از دست میدهند و در صورتیکه بازهم این روند ادامه یابد قطعا خطرات دیگری نیز در انتظار مردم و به ویژه اطفال خواهد بود.

۱۳۸۹ آبان ۱۷, دوشنبه

40 میلیون دالر؛ هدیه کرزی به جنگ و خشونت

دیشب رسانه ها اعلام کردند که آقای رئیس جمهور کرزی در سفر اخیرش به ولایت پکتیکا مبلغ 40 میلیون دالر را به آنان وعده کرده است تا در آن ولایت به مصرف برسد.
این اقدام به دنبال سرازیری پول های زیادیست که همواره در مناطق نا امن جنوب و جنوب شرق کشور در بدل نا امنی، خشونت، انفجار و انتحار به آنان هدیه میشود تا آنان بیشتر به خلق و تشدید بحران ناامنی ترغیب گردند.
این درحالیست که آقای کرزی بارها در طی سالیان گذشته به ولایت بامیان سفر نموده و با آنکه به وضوح محرومیت و عقب ماندگی بامیان را مشاهده کرده است، فقط با وعده های روی کاغذ آن هم از نوع کم ارزش آن، به مردم دلخوشی داده است و بس.
بناءً باردیگر سیاست یک بام و دو هوای دولت فاسد و نشنالیست کرزی رو میشود تا ثابت گردد که تمام امتیازات به عوامل ایجاد ناامنی و بحران هدیه میشود و مناطقی همانند بامیان که از امنیت مطمئن برخوردارد است شایستگی رشد و انکشاف را ندارند، باید در درازای تاریخ سیاه کشور بازهم محروم و محکوم باقی بمانند.

۱۳۸۹ آبان ۱۶, یکشنبه

بامیان برخاسته از خاکستر جنگ و تبعیض است

داکتر حبیبه سرابی والی بامیان که در افتتاح ورکشاپ یک روزه تهیه نمای ولایتی بامیان، سخن میگفت در بخشی از سخنانش گفت:" بامیان برخواسته از خاکستر جنگ و تبعیض است، بامیان در گذشته ها به مثابه انگشت ششم پنداشته میشد و به دلیل موجودیت تبعیض و آتش جنگ و بحران، از داشتن مراکز تحصیلات عالی محروم بوده و نسبت به سایر ولایات ظرفیت های نیروی انسانی آن پایین است".
وی وضعیت جغرافیایی بامیان را عامل دیگری در مسیر پیشرفت و انکشاف دانست و افزود " نیروی بشری متخصص بامیانی حتی حاضر نیستند شرایط موجود در بامیان را پذیرفته و درینجا کار کنند.
والی بامیان اولویت های انکشافی بامیان را به ترتیب در انکشاف زراعت و مالداری، استخراج معادن به خصوص معدن حاجیگک و رشد صنعت اکوتوریزم در بامیان دانست و گفت با آنکه صنعت توریزم در استراتیژی انکشاف ملی کشور نیامده است اما نمیتوان با نادیده گرفتن این صنعت که میتواند یکی از بخش های اقتصاد پایدار بامیان باشد، فرهنگ و تاریخ بامیان را نادیده گرفت.
داکتر سرابی به اهمیت تهیه نمای ولایتی و ترتیب پلان استراتیژیک ولایت بامیان نیز اشاره کردند و افزودند که با تهیه نمای ولایتی و به دنبال آن ترتیب پلان استراتیژیک بامیان میتوان در مسیر انکشاف بامیان گام های موثری را برداشت.

۱۳۸۹ آبان ۱۵, شنبه

آنانیکه مشکل دارند و توانایی ندارند باید استعفا دهند

اصول دموکراتیک ایجاب میکند که هر شخصی که در راس امری قرار دارد ، در صورتیکه با مشکلات زیادی مواجه است و از طرف دیگر توانایی حل آن مشکلات را در خود نمی بیند و مقامات بالاتر نیز به رفع مشکلات اقدام نمی کنند، به شکل بسیار محترمانه استعفای خویش را تقدیم نموده و بار مسئولین را از دوش خویش می بردارد.
و در ولایت بامیان اما این اصل تا هنوز ترویج نیافته است، در کنفرانس گزارش دهی ادارات دولتی بامیان به مردم در سال 1389 که تنها عرصه رویایی مستقیم مسئولین دولتی با مردم در طول یک سال میباشد، عده ای از مسئولین ولایتی بامیان در سکتور های امنیت، صحت، سکتور خصوصی، آب و برق و ... در پاسخ هر سوال و انتقاد نمایندگان مردم، فقط از مشکلات شکایت میکردند و پاسخ هرسوال فقط مشکلات موجود و عدم حمایت شان از طرف واحد های اول در مرکز بود وبس. به ویژه جناب قوماندان امنیه بامیان که از بس از مشکلات اداره خویش دم زد و از نبود محل رهایشی از نالید، بالاخره طاقت نیاورد و در مقابل سوالات حاضرین برآشفت و با برخورد نظامی اش از جواب دادن امتناع ورزید.
بناءً مسئولین ولایت بامیان باید درک کنند بخود شان بقبولانند که با رعایت اصل دموکراتیکی که در فوق یاد شد، در صورتیکه توانایی حل مشکلات را ندارد و حمایت نیز نمیشوند، بجای اینکه اینقدر بر مردم منت گذارند و کارکردهای ناقص شان را برخ مردم بکشانند، محترمانه با تقدیم استعفای خویش مسئولین را واگذارند و دین خویش را در مقابل مردم بامیان ادا کنند تا به تمام مردم بامیان روشن گردد که مسئولین دلسوز بوده اند ولی کسی آنان را یاری نکرده است.

۱۳۸۹ آبان ۱۲, چهارشنبه

در نظام افغانستان سیستم تیر و بیر حاکم است

آقای جواد ضحاک که در سومین و آخرین روز کنفرانس گزارش دهی ولایت بامیان به سوالات اشتراک کنندگان پاسخ میگفت در جواب به سوال یکی از حاضرین که پرسیده چرا مسئولین هر در قسمت تآخیر وعده های شان فقط میگویند در آینده مشکلات حل میشود و در سال آینده در حالیکه هیچ مشکلی حل نشده است بازهم میگویند در آینده کوشش می کنیم مشکلات حل شود؟ گفت این بدان علت است که در نظام افغانستان سیستم تیر و بیر حاکم است، بدین معنی که مسئولین فقط میخواهند اعتراضات مردم نسبت به کمکاری های شان را با وعده به آینده و حل مشکلات شان در آینده ها، برای مدت اندکی آرام کنند، آنها در واقع هیچ کاری نمیخواهند انجام دهند بلکه خاک به چشم مردم میزنند و به فکر گذراندن روز ها و ماهها و سال ها هستند و بس.

۱۳۸۹ آبان ۱۱, سه‌شنبه

آزادی بیان و شفافیت؛ قربانی های بزرگ کنفرانس گزارش دهی بامیان

با آنکه ششمین کنفرانس گزارش دهی سالانه ولایت بامیان، با هدف ایجاد شفافیت، اطلاع رسانی از روند انکشاف در بامیان، دریافت مشکلات و چالش های موجود در بامیان و راههای حل آنان و نیز اقناع مردم در رابطه به انکشاف در بامیان، ترویج فرهنگ پاسخگویی و در کل تمثیل دموکراسی، از روز یک شنبه آغاز گردیده و تا سه روز ادامه خواهد یافت، اما از جریان روز اول کنفرانس درست برعکس آن را به نمایش گذاشت و نشان داد که تا هنوز مقامات و مسئولین ما به معنی واقعی به انتقاد پذیری و پاسخگویی در قابل کارکردهای شان عادت نکرده اند. نکات ذیل میتواند ثابت کننده این ادعا باشد:
1- در آغاز کنفرانس اعلام شد که اشتراک کنندگان فقط میتوانند سوالهای شان را به شکل تحریری به مجری برنامه بسپارند تا از طرف مسئولین به پاسخ آن پرداخته شود، اما در زمان پرسش و پاسخ به وضوح دیده شد که اکثر سوالاتی که مطرح شده بودند سانسور گردیده و یا بگونه ای منحرف شده و ناکامل به خوانش گرفته میشد و یا اصلا از خواندن آن صرف نظر میگردید.
2- مسئولین سکتور های گزارش دهنده اکثراً به سوالات بعضی از اشتراک کنندگان آنهم مقامات پاسخ میدادند و از کنار اکثر سوالات بگونه بی تفاوت میگذشتند.
3- قوماندان امنیه بامیان به صراحت کامل از پاسخ دهی به سوالات اشتراک کنندگان خود داری کرده و حتی زورگویی اش را به نمایش گذاشت.
4- مدت زمانی که برای پرسش و پاسخ در نظر گرفته شده بود نهایت کم بوده و به هیچوجه بمنظور روشن شدن مسایل و نکات مبهم، کافی نبود.

بناءً با توجه به نکات فوق می توان، نتیجه گرفت که، نگرانی های همیشگی بعضی از شهروندان بامیان، در مورد عدم شفاف بودن این گونه جلسات و تبلیغاتی و نمایشی بودن آن رنگ واقعیت بخود گرفته است.


۱۳۸۹ آبان ۱۰, دوشنبه

قوماندان امنیه بامیان باید قانون بخواند تا حقوق خود و دیگران را بشناسد

جنرال عوض محمد نذیری فرمانده پولیس بامیان، در جریان روز اول کنفرانس گزارش دهی ولایت بامیان، حینیکه در مقابل سوال یکی از خبرنگاران احساس ناتوانی کرد، بدون در نظرداشت فضای جلسه، از پاسخ به سوال خبرنگار خود داری کرده و رفتار خشونت آمیز و تحقیر آمیز از خود نشان داد که حتی نزدیک بود باعث ایجاد هرج و مرج در روند کنفرانس گردد.
این قضیه بیانگر چندین نکته جالب میباشد که در ذیل تذکر داده میشوند:
1- آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات از حقوق اساسی بشری است که قوانین کشور ما نیز آن را پذیرفته است، اما در حالیکه ایشان از آدرس رئیس سکتور امنیت صحبت میکرد و مسئولیت پاسخگویی به تمام سوالات مربوط به این بخش را داشت، با بی تفاوتی تمام حقوق بشری آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را نقض کرد و نشان داد که از قوانین نافذه کشور آگاهی ندارد.
2- قبلا شکایات زیادی از ناحیه برخورد نامناسب و غیر انسانی پولیس با مردم و به ویژه با متهمین وجود داشت و وی همواره از تلاش در راستای بهبودی آن خبر داده بود، اما برخورد ناشایست و نامناسب خود ایشان با مردم درین کنفرانس ثابت ساخت که اندکی تلاشی در راستای بهبود رفتار پولیس با مردم صورت نگرفته است، زیرا وی خود به این بیماری مبتلاست.
3- او باید بیاموزد که کنفرانس گزارش دهی، دفتر قوماندانی امنیه نیست تا بتواند با اختیار و صلاحیت تام، جیغ و داد بزند، سربازان را زیر سیلی و لگد بگیرد و آنان را وادار به سکوت و انجام دستوراتش بکند. بلکه محلی برای پاسخگویی در مقابل کارهایی است که انجام داده و انجام نداده است و باید با حوصله مندی تمام و با حس مسئولیت پذیری به اقناع مردم بپردازد.
4- او در جریان کنفرانس بیشتر به وصف خویشتن پرداخت و بارها تکرار کرد که سه سال پیش وقتی من آمدم ... سه سال پیش وقتی من آمدم.... سه سال پیش وقتی من آمدم، که فقط بیانگر فخر فروشی، منت گذاری بر مردم، بزرگ جلوه دادن کارها و ... می باشد، بناءً او باید بداند که نباید بر سرمردم بامیان منت بگذارد و آنان را مدیون خویش بداند و بگوید سه سال پیش وقتی من آمدم وضعیت فلان طور بود و اکنون اینگونه است، بلکه او فقط به وظیفه اش عمل کرده است و هر آنچه را که انجام نداده است مدیون مردم و وجدان خویش باید باشد و در صورت کوتاهی در امورات امنیتی باید پاسخگو باشد.

قوماندان امنیه بامیان کنفرانس گزارش دهی را با پادگان نظامی اشتباه گرفت

در اولین روز کنفرانس گزارش دهی ولایت بامیان، هنگامیکه قوماندان امنیه بامیان پس از ارائه گزارش کاری یک ساله سکتور امنیت، به سوالات حاضرین در کنفرانس پاسخ میگفت، یکی از خبرنگاران در مورد دلیل لت و کوب سربازان توسط ایشان و اینکه این صلاحیت بر اساس کدام قانون به وی داده شده است، سوالی را مطرح ساخت، ایشان به دلیل اینکه هیچ پاسخی برای این سوال نداشت و خود را در معرض سوالات دیگری میدید، به سختی برآشفت و همانند زمانی که به سربازان خویش دستور میدهد خبرنگار را مورد اهانت و تحقیر قرار داده و به وی گفت تو خبرنگار نیستی، مدرک خبر نگاری نداری و من به سوال تو به هیچوجه جواب نمیدهم. این موضوع باعث شد تا عده ای دیگری نیز به خشم آمده و از برخورد آمرانه و نظامی ایشان که کنفرانس گزارش دهی را با پادگان نظامی اشتباه گرفته بود، لب به اعتراض بگشایند، وضعیت داشت به طرف خشونت و هرج و مرج پیش میرفت که با دخالت والی بامیان و یکی از اعضای شورای ولایتی که حاضرین را به آرامش دعوت کردند به حالت عادی برگشت.
قبل از این نیز قوماندان امنیه بامیان در پاسخ به سوالات آقای شفق عضو شورای ولایتی و سایر حاضرین با بی تفاوتی تمام آنان را همچون سربازان زیردستش با کلمات تو، گوش کن و غیره مورد خطاب قرار داده بود.