۱۳۸۹ آبان ۵, چهارشنبه

کرزی؛ گهی کور و گهی بینا


روز گذشته برخی از رسانه اظهارات رئیس جمهور کرزی در مورد نتایج ابتدایی انتخابات در ولایت غزنی را انعکاس دادند که وی از مشکل عدم رعایت نشدن ترکیب نمایندگان راه یافته به پارلمان اظهار نگرانی کرده بود و اظهار داشته بود که ممکن است نمایندگان راه یافته نتواند از تمام مردم غزنی نمایندگی کند.
این اظهارات بی شرمانه و مفتضحانه جناب رئیس جمهور در حالی صورت میگیرد که در جریان سال گذشته در طی سه نوبت معرفی وزرای کابینه به پارلمان، هیچ یکی از کاندیدان هزاره ها به دلیل بی تفاوتی حکومت فاسد کرزی و قومی اندیشیدن اطرافیات و هواداران وی نتوانستند رای اعتماد از نمایندگان ملت کسب کنند و آنگاه جناب ایشان با بی شرمی تمام و با فراموش کردن تمام مسئولیت هایی که در قبال تمام ساکنین این کشور، دارد مهر سکوت به لب زده و بی خیال از کنار آن گذشت.
اما اکنون که اکثریت مطلق نمایندگان مردم ولایت غزنی از میان هزاره ها انتخاب گردیده است، در ته دل ایشان سیر و سرکه میجوشد و در حالیکه از آن به شدت ناراحت است، نگرانی اش را ابراز میدارد؟
مگر کابینه دولت نباید آیینه تمام نمای تمام اقوام ساکن در کشور باشد؟ مگر راه نیافتن وزرای هزاره ها به کابینه چالش عدم رعایت حقوق اقلیت ها را ایجاد نمی کند؟ مگر دادن رای عدم اعتماد به وزرای هزاره مشکل نمایندگی نکردن کابینه از تمام اقوام را به نمایش نمی گذارد؟
که ایشان برنده شدن چند نماینده هزاره از یکی از ولایات را این قدر مایه نگرانی دانسته است.
این به وضوح نشانگر سیاست یک بام و دو هوای جناب کرزی در کشور است و ثابت میسازد که ایشان هنوزم همانند اجدادش می اندیشد و تحمل دیدن غیر از پشتون را در عرصه های سیاسی و ... افغانستان ندارد و سلطه گری بر افغانستان را حق و میراث خودش و همتبارانش میداند.

۳ نظر:

ناشناس گفت...

معلوم نیست که در این کشور خراب شده منظور از وحدت و منافع ملی چیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
آیا همینکه فقط و فقط در یک ولایت تعدادی نمایندگان هزاره بیشتر راه پیدا کرده اند وحدت ملی بهم خورد؟؟؟؟؟؟
پس در ولایات دیگر که هزاره ها به تعداد نفوس خود نماینده ندارند وحدت ملی مختل نمی شود؟؟؟؟؟؟؟

اصلا بیاییم سر اصل مطلب: اینکه صدها سال است شاهی وریاست جمهوری دست یک قوم خاص است و حدت ملی ضربه نمی خورد؟؟؟؟؟؟؟؟ پس آقای کرزی نیز باید عزل شود چون درست است مطابق ادعای ایشان بر اساس رأی مردم بالا رفته ولی به هر حال او از یک قوم است و با ید ازهمه اقوام رئیس جمهور داشته باشیم .

از طرف دیگر وزارتها و سمتهای کلیدی چه می شود چرا همه این مناصب و پستها به دست یک قوم است درحالیکه نه از طریق انتخابات بلکه با انتصاب شخص کرزی صاحب تعیین می شود چرا ایشان هنگام تعیین و انتصاب وزرا و رئسا به فکر وحدت ملی و عدالت اجتماعی نیستند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بیاییم در موضوع باز سازی : چرا قریب به کل کمکهای جهانی در مناطق که قوم خاص سکونت دارند به مصرف می رسد؟؟؟
چرا هر پروژه ی که در ولایتهای جنوب راه اندازی می شود دهها ملیون و صدها ملیون دلاری است و لی یگان پروژه ی که در مناطق هزاره نشین اشتباهی راه اندازی می شود فقط با هزینه چند هزار دلاری است؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

راستی وطندارای گلم! درخود همین غزنی چرا ولسوالی جاغوری با سیصدو هفتاد هزار نفر نفوس برحال فقط یک ولسوالی است و ولسوالی اندر پشتون نشین با فقط هفت هزار نفوس و زمینهای وسیع و خوش آب و هوای کشاورزی یک ولسوالی است به نظر شما در اینجا عدالت اجتماعی و وحدت ملی چقدر رعایت شده است؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

دل هر منصفی پر از خون است . هزاره ها در کابل و دیگر ولایات همانند یک برده ی اجیر و محروم از همه چیز زندگی می کند اما بازهم متأسفانه یک عده تحمل دونفر نماینده هزاره آنهم فقط و فقط از ولایت غزنی را ندارند !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

آیا چرا ولایتها ی با میان و دایکندی با نفوس ملیونی خود فقط چهار نماینده حق داشته باشد اما بعض ولایات دیگر با همان نفوس بیش از ده نماینده داشته باشد کجای این قانون به وحدت ملی و عدالت اجتماعی می رسد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ناشناس گفت...

واقعا ممنون جالب و بجا بود .

ناشناس گفت...

بیرار گل وبلاگت پربار شده، از تحلیلت خیلی خوشم آمد ممنون